Τεχνικά Βοηθήματα

Η Έκθεση Τεχνικών Μέσων και Βοηθημάτων της Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών λειτουργεί για πολλά χρόνια και διαθέτει μεγάλη σειρά από τεχνικά μέσα και βοηθήματα τα οποία διευκολύνουν την καθημερινή ζωή των μελών της Οργάνωσής μας.

Με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των τυφλών και των ατόμων με μειωμένη όρασης εισάγουμε τα τεχνικά μέσα και βοηθήματα από το εξωτερικό ή και αγοράζουμε και από την Κυπριακή αγορά.

Προσπαθήσαμε να δώσουμε μια απλή περιγραφή για τα είδη που διαθέτουμε στην έκθεσή μας, βρισκόμαστε όμως πάντοτε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση, τυχόν παρατηρήσεις, ιδέες και προτάσεις είναι επιθυμητές και απαραίτητες, για να βοηθήσουμε όλοι στην ανανέωση και την ανέλιξη της Έκθεσης Τεχνικών Μέσων και Βοηθημάτων της Οργάνωσής μας.